BÖHMISCH-SÄCHSISCHER BUSINESSABEND
ČESKO-SASKÝ OBCHODNÍ VEČER

Böhmen und Sachsen pflegen traditionsreiche Wirtschaftsbeziehungen, die seit jeher auch den Innovationstransfer zwischen den beiden Industrieregionen befördert haben. In Kooperation mit der Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH beleuchten wir bestehende Kooperationen, Möglichkeiten der zukünftigen Zusammenarbeit und informieren über das neue Förderprogramm für Unternehmen im Rahmen der aktuellen INTERREG-Förderung. Wir starten mit Sonderführungen durch die Werkschau-Ausstellung und freuen uns danach auf Impulse von Unternehmen und Kreativschaffenden. Im Anschluss laden wir zum geselligen Netzwerken und gegenseitigem Austausch. Ein mobiles Übersetzerteam ist vor Ort und unterstützt beim Dialog – lasst uns gemeinsam Ideen für regionale Wertschöpfung entwickeln!

Čechy a Sasko udržují tradičně bohaté hospodářské vztahy, které také vždy podporovaly přenos inovací mezi oběma průmyslovými regiony. Ve spolupráci se společností Saxony Trade & Invest Představíme současné kooperace, možnosti budoucí spolupráce a informujeme o novém dotačním programu pro firmy v rámci aktuálního programu INTERREG. Rádi bychom Vám představili stávající společnou práci, diskutovali o možnostech budoucí spolupráce a projednali také možnosti financování. Začneme speciálními komentovanými prohlídkami výstavy Werkschau a potom se budeme těšit na příspěvky firem a kreativních profesionálů z obou stran hranice. A na závěr Vás pozveme ke společné diskuzi, navazování kontaktů a vzájemné výměně zkušeností. Mobilní tým tlumočníků bude na místě a pomůže Vám při rozhovorech – podpořte naši společnou snahu o nové nápady a myšlenky pro regionální rozvoj!

WANN? 17. Mai 2023 /// 15.00 bis 21.00 Uhr
WO? INDUSTRIEMUSEUM CHEMNITZ /// Zwickauer Str. 119, 09112 Chemnitz

PROGRAMM
15.00 Uhr Einlass
15.30 Uhr Sonderführungen Werkschau
17.00 Uhr Start Veranstaltung in der Rasmussenhalle imIndustriemuseum Chemnitz, Impulsvorträge & Netzwerkformate
19.00 Uhr gemeinsame Gespräche /// Ausklang bei Bier und Musik

PROGRAM
15.00 hod. Vstup
15.30 hod. komentované prohlídky Werkschau
17.00 hod. Zahájení akce v Rasmussenhalle v Industriemuseum Chemnitz (Průmyslové muzeum Saská Kamenice), Příspěvky & kooperační setkání
19.00 hod. rozhovory a setkání /// závěr akce s pivem a hudbou

DIE REFERENT:INNEN /// TĚŠÍME SE NA PŘÍSPĚVKY OD:
Philipp Rhoden /// lipo.ink Liberec
Filip Dusek /// GF Fleysen
Marcel Náhlovský /// Lasvit
Felix Wissing /// eigenform
Julia Bojaryn und Merte Stork /// Haus Schminke, Topomomo
Lucie Paulíčková /// AHK Tschechien,
Petra Gadasová  /// Atelier EdgarHaus Schminke
Dominik Bouma /// Corporate Friends

Veranstalter

Kooperationspartner

Veranstalter

Kooperationspartner